SWANBAY

ĐỊNH DANH ĐẢO THƯỢNG LƯU

TỔNG QUAN QUY HOẠCH

Tọa lạc tại phía Đông TP.HCM, dự án SwanBay mở ra một xu hướng dịch chuyển mới cho sinh sống và nghỉ dưỡng với hệ thống giao thông đa dạng, dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố.

TIỆN ÍCH

CHỈ SỐ XANH

TRƯỜNG HỌC – BỆNH VIỆN

DU LỊCH GIẢI TRÍ

THƯƠNG MẠI

10 GIÁ TRỊ NỔI BẬC CỦA DỰ ÁN SWANBAY

SWANBAY

ĐỊNH DANH ĐẢO THƯỢNG LƯU

TỔNG QUAN QUY HOẠCH

Tọa lạc tại phía Đông TP.HCM, dự án SwanBay mở ra một xu hướng dịch chuyển mới cho sinh sống và nghỉ dưỡng với hệ thống giao thông đa dạng, dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố.

TIỆN ÍCH

CHỈ SỐ XANH

TRƯỜNG HỌC – BỆNH VIỆN

DU LỊCH GIẢI TRÍ

THƯƠNG MẠI

10 GIÁ TRỊ NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN SWANBAY